triptoptips.com
Contact

Copyright

Aquest lloc web està reservat

Els textos, el codi, les bases de dades i les imatges d’aquest lloc són creació i propietat intel·lectual exclusiva de Daniel Manrique Sintes, no podent ser copiats o utilitzats en un altre lloc, format o obra sense el seu previ consentiment per escrit.

L’únic contingut que no és de la seva propietat intel·lectual són les imatges proporcionades per partners i col·laboradors d’aquest lloc, afí de promoure el seu negoci o activitat, així com les imatges proporcionades per pixabay.com i els seus creadors, les condicions d’ús gratuït són respectades en aquest lloc (https://pixabay.com/es/service/license/). En aquest sentit, la llicència d’Pixabay a data de redacció d’aquest text permet un ús gratuït de les seves imatges per a usos comercials i no exigeix ​​reconeixement.

El text original d’aquest document és l’espanyol, de què emanen totes les seves traduccions. És per això, que en cas d’inexactituds en la seva traducció a altres idiomes, les condicions que prevaldran seran, en tot cas, les estipulades en l’idioma espanyol.